Skip to Content

محتوا با برچسب جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران.

جواب بازرسی از اماکن نظامی را با «سرب داغ» می دهیم/ترجیح می دهم بجای شنیدن صحبت های نتانیاهو، «گوریل انگوری» ببینم
سردار سلامی در برنامه نگاه یک:
جواب بازرسی از اماکن نظامی را با «سرب داغ» می دهیم/ترجیح می دهم بجای شنیدن صحبت های نتانیاهو، «گوریل انگوری» ببینم
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: اجازه دادن به این که یک بازرس بتواند به پادگان ما سربزند همچون اشغال سرزمین است به همین منظور بیان این موضوعات حتی در سطح گفتگو نیز به معنای تحقیر ملی خواهد بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد