Skip to Content

محتوا با برچسب جاده های مرگ.

ندوشن در حصار جاده‌هاي مرگ
ندوشن در حصار جاده‌هاي مرگ
بخشدار ندوشن با اشاره به ظرفیت ‎‎های بالای معدنی، گردشگری، دامپروری و اجتماعی این بخش، بزرگترین معضل این بخش را راه دسترسی پرتردد آن که حتی پایین‎تر از استانداردهای راه روستایی است، ذکر می‎کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جاده های مرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جاده های مرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جاده های مرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جاده های مرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد