Skip to Content

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در میبد/ سیر نزولی زاد و ولد در بین میبدی ها
زنگ خطری برای خانواده ها و مسئولین میبدی؛
کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در میبد/ سیر نزولی زاد و ولد در بین میبدی ها
بر اساس آمارهای اداره ثبت احوال میبد کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در 9 ماهه سال جاری زنگ خطر را برای خانواده ها و مسئولین میبدی به صدا در آورده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد