Skip to Content

محتوا با برچسب توافق.

اصرار
اصرار "یانکی‌ها"بر دمیدن در شیپور جنگ علیه ایران/ گزینه هایی که همچنان روی میز هستند
قطعاً نمی توان مدعی شد آمریکا سیاست های خصمانه خود طی سی سال گذشته را کنار گذاشته است و اگر امروز تحریم های هسته ای بر طرف شود، فردا بهانه های دیگری اعم از تسلیحاتی، تروریستی، حقوق بشری و ... وجود دارد تا از طریق آنها فشار های این دولت بر ایران...
تشکروقدردانی‌امام‌خامنه‌ای‌از زحمات‌ومجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته‌ای/پشتوانه روحی،معنوی و فکری،عامل اصلی‌حل همه مشکلات
تشکروقدردانی‌امام‌خامنه‌ای‌از زحمات‌ومجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته‌ای/پشتوانه روحی،معنوی و فکری،عامل اصلی‌حل همه مشکلات
رهبر معظم انقلاب با اشاره به سخنان رئیس جمهور در ابتدای این دیدار درباره نتایج مذاکرات هسته ای، از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای قدردانی و تشکر کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب توافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب توافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب توافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد