Skip to Content

محتوا با برچسب توئیتر.

گزارشی آماری از توفان توئیتری در اعتراض به استخدام رانتی نزدیکان روحانی/وقتی خبرگزاری دولت فقط سلبریتی ها را آدم حساب می‌کند!
گزارش مستند درباره دروغ رباتی ایرنا؛
گزارشی آماری از توفان توئیتری در اعتراض به استخدام رانتی نزدیکان روحانی/وقتی خبرگزاری دولت فقط سلبریتی ها را آدم حساب می‌کند!
بر اساس داده کاوی های انجام شده در جریان ترند شدن هشتک #استخدام _بنفش کل ریتوییت ها ۱۰ هزار مورد و میزان لایک ها ۷۰ هزار مورد بوده که کاربران تقریبا ۷ برابر بیشتر از ریتوئیت ها لایک کرده اند.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توئیتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب توئیتر.

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب توئیتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد