Skip to Content

محتوا با برچسب ته دیگ سیب زمینی.

هشدار جدی به علاقمندان ته‌دیگ سیب زمینی
هشدار جدی به علاقمندان ته‌دیگ سیب زمینی
بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، با اشاره به ضرورت جلوگیری از ته دیگ سیب زمینی برشته شده، گفت: ته‌دیگ سیب زمینی در صورت طبخ نامناسب سرطان‌زا می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ته دیگ سیب زمینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ته دیگ سیب زمینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ته دیگ سیب زمینی.

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، با اشاره به ضرورت جلوگیری از ته دیگ سیب زمینی برشته شده، گفت: ته‌دیگ سیب زمینی در صورت طبخ نامناسب سرطان‌زا می‌شود.

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ته دیگ سیب زمینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد