Skip to Content

محتوا با برچسب تنبلی چشم.

بیش از 1200 کودک میبدی مورد سنجش بینایی قرار گرفتند
رئیس اداره بهزیستی میبد:
بیش از 1200 کودک میبدی مورد سنجش بینایی قرار گرفتند
رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد گفت: از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا کنون بیش از 1200کودک مورد سنجش بینایی قرار گرفته اند.
شناسایی 731 کودک مشکوک به تنبلی چشم در میبد
رئیس اداره بهزیستی میبد خبر داد؛
شناسایی 731 کودک مشکوک به تنبلی چشم در میبد
رئیس اداره بهزیستی میبد بیان داشت: در طرح پیشگیری از تنبلی چشم در میبد 731 کودک مشکوک به تنبلی چشم شناسایی که جهت بررسی بیشتر به متخصصان چشم ارجاع داده شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تنبلی چشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تنبلی چشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تنبلی چشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تنبلی چشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد