Skip to Content

محتوا با برچسب تغییر نام خیابان های اردکان.

آیت‌الله اعرافی؛ پیشتاز تغییر نام خیابان ها در زمان طاغوت
اردکان نخستین شهر در تغییر نام خیابان ها؛
آیت‌الله اعرافی؛ پیشتاز تغییر نام خیابان ها در زمان طاغوت
آیت‌الله اعرافی که در جلو جمعیت ایستاده بود، فریاد زد: «جاء الحق و زهق الباطل»، مردم هم همراه ایشان این شعار را تکرار کردند. آیت‌الله اعرافی از همان‌جا به میبد رفت و تظاهرات به‌طرف میدان پانزده خرداد ادامه یافت و تابلوها یکی پس از دیگری کنده شد و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تغییر نام خیابان های اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تغییر نام خیابان های اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تغییر نام خیابان های اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تغییر نام خیابان های اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد