Skip to Content

محتوا با برچسب تسهیلات روستایی.

پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان تسهیلات ساخت و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی در میبد
سرپرست اداره بنياد مسكن انقلاب اسلامي ميبد عنوان کرد
پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان تسهیلات ساخت و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی در میبد
سرپرست اداره بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان ميبد گفت: تعداد 115 فقره تسهیلات ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی روستایی در میبد به ارزش 2 میلیارد و 875 میلیون تومان پرداخت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تسهیلات روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تسهیلات روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تسهیلات روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تسهیلات روستایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد