Skip to Content

محتوا با برچسب تجلیل مسئولین.

تجلیل مسئولین از خانواده اهداکننده عضو میبدی
تجلیل مسئولین از خانواده اهداکننده عضو میبدی
جمعی از مسئولین با حضور در منزل مرحومه تقی نژاد از اقدام خداپسندانه پدر، مادر و همسر آن مرحومه در اهدا اعضا و نجات جان بیماران قدردانی کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تجلیل مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تجلیل مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تجلیل مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تجلیل مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد