Skip to Content

محتوا با برچسب تجلی حضور.

تجلی حضور مردم میبد در راهپیمایی روز قدس
روایت تصویری از:
تجلی حضور مردم میبد در راهپیمایی روز قدس
ماه مبارک رمضان، دهان روزه و گرمای طاقت فرسا و شدید کویری، هیچکدام باعث نشد تا مردم میبد در پاسخ به دعوت ولی امرشان تعلل کنند

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تجلی حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تجلی حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تجلی حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تجلی حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد