Skip to Content

محتوا با برچسب تبر.

مردی که با تبر پدرزن خود را کشته بود در میبد دستگیر شد
کمتر از ۴۸ ساعت؛
مردی که با تبر پدرزن خود را کشته بود در میبد دستگیر شد
مردی که در اقدامی با تبر به خانواده همسرش حمله کرد و پدرزن خود را به قتل رساند، دستگیر شد.