Skip to Content

محتوا با برچسب بیژن زنگنه.

استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید خورد
استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید خورد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد وزارت نفت طرح استیضاح بیژن زنگنه را تهیه و تدوین کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیژن زنگنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیژن زنگنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیژن زنگنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بیژن زنگنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد