نمایش محتوا - میبدخبر
Skip to Content

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

صدور دفترچه بیمه سلامت در میبد به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود
با پیگیری های فرماندار میبد؛
صدور دفترچه بیمه سلامت در میبد به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود
فرماندار میبد موافقت مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان را در واگذاری بخشی از خدمات بیمه سلامت به دفاتر پیشخوان دولت گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بیمه سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد