Skip to Content

محتوا با برچسب بیمارستان امام جعفر صادق (ع).

تعدادی از پزشکان بیمارستان میبد تجلیل شدند+ تصاویر
همزمان روز پزشک؛
تعدادی از پزشکان بیمارستان میبد تجلیل شدند+ تصاویر
همزمان با فرا رسیدن روز پزشک از پزشکان بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
بیش از 200 نفر عضو نظام پزشکی میبد هستند/ تاخیر 11 ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات پزشکان
مدیر بیمارستان میبد:
بیش از 200 نفر عضو نظام پزشکی میبد هستند/ تاخیر 11 ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات پزشکان
مدیر بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد گفت: در حال حاضر 207 نفر عضو جامعه نظام پزشکی شهرستان میبد هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمارستان امام جعفر صادق (ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیمارستان امام جعفر صادق (ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیمارستان امام جعفر صادق (ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بیمارستان امام جعفر صادق (ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد