Skip to Content

محتوا با برچسب بیانیه تشکل دانشجویی.

اعتراض170 تشکل دانشجویی نسبت به بازدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پارچین
بسیج دانشجویی دانشگاه آیت الله حائری میبد:
اعتراض170 تشکل دانشجویی نسبت به بازدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پارچین
بسیج دانشجویی دانشگاه آیت الله حائری به همراه بیش از ۱۷۰ تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به بازدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پارچین اعلام کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیانیه تشکل دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیانیه تشکل دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیانیه تشکل دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بیانیه تشکل دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد