Skip to Content

محتوا با برچسب بی توجهی.

بی توجهی مسئولین یزدی به شهدا تمامی ندارد!
دیروز در حسینیه امیرچخماق، امروز فرودگاه شهید صدوقی؛
بی توجهی مسئولین یزدی به شهدا تمامی ندارد!
مردم یزد در حالی امروز به استقبال سه شهید گمنام رفتند که هیچ یک از مسئولین استانی حاضر به شرکت در مراسم استقبال از پیکر پاک این عزیزان نشدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بی توجهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بی توجهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بی توجهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بی توجهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد