Skip to Content

محتوا با برچسب بچه های کویر.

انتشار سی و ششمین شماره ماهنامه بچه های کویر
انتشار سی و ششمین شماره ماهنامه بچه های کویر
در این شماره به موضوعاتی همچون مزاحمت سگان آزاد و رها ، غذای حضرتی، قاچاق سازمان یافته، معرفی کتاب و ... پرداخته شده است.
شماره ۳۵ ماهنامه «بچه‌های کویر» منتشر شد+تصویر
شماره ۳۵ ماهنامه «بچه‌های کویر» منتشر شد+تصویر
سی و پنجمین شماره ماهنامه بچه های کویر چاپ و منتشر شد.