Skip to Content

محتوا با برچسب بهایی ها.

بهایی ها و منافقین، انسان های بزرگی هستند!
فائزه هاشمی:
بهایی ها و منافقین، انسان های بزرگی هستند!
فائزه هاشمی در مصاحبه با فیگارو گفت: زمانی که زندانی بودم، کسانی را دیدم که از آنها به عنوان مردان و زنانی بزرگ یاد می کنم: بهایی ها ، طرفداران مجاهدین، اصلاح طلبان؛ و در یک کلام تمامی کسانی که در ایران برای ایده‌های خود مبارزه می کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بهایی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بهایی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بهایی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بهایی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد