Skip to Content

محتوا با برچسب بنیادی.

نخبه میبدی؛ برگزیده اولین المپیاد سلولهای بنیادی دانش آموزی کشور
نخبه میبدی؛ برگزیده اولین المپیاد سلولهای بنیادی دانش آموزی کشور
دانش آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید رحیمی فر میبد توانست مدال طلای المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی کشور را به دست آورد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بنیادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بنیادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بنیادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بنیادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد