Skip to Content

محتوا با برچسب بنیاد برکت.

2 مدرسه 6 کلاسه با اعتبار بنیاد برکت در شهرستان میبد احداث می شود
با پیگیری آیت الله اعرافی و فرماندار میبد؛
2 مدرسه 6 کلاسه با اعتبار بنیاد برکت در شهرستان میبد احداث می شود
با پیگبری آیت الله اعرافی و فرماندار میبد برای نخستین بار 2 باب مدرسه 6 کلاسه با اعتبار بنیاد برکت در شهرستان میبد احداث می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بنیاد برکت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بنیاد برکت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بنیاد برکت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بنیاد برکت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد