Skip to Content

محتوا با برچسب بلدرچین.

تحریم ها، تامین آذوقه بلدرچین را با مشکل مواجه کرده است
فعال اقتصاد مقاومتی و تولید کننده نمونه کشوری:
تحریم ها، تامین آذوقه بلدرچین را با مشکل مواجه کرده است
تولیدکننده نمونه کشوری بابیان اینکه عمده خوراک بلدرچین سویا و ذرت است، گفت: گندم را می‌توان از داخل تأمین کرد اما باید ذرت و سویا را وارد کنیم و وجود تحریم‌ها این کار را بسیار دشوار کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بلدرچین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بلدرچین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بلدرچین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بلدرچین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد