Skip to Content

محتوا با برچسب بسیجیان.

اعزام بسیجیان گردان امام حسین(ع) میبد به رزمایش استانی شهید قهاری سعید+ تصاویر
صبح امروز صورت گرفت؛
اعزام بسیجیان گردان امام حسین(ع) میبد به رزمایش استانی شهید قهاری سعید+ تصاویر
320 نفر از بسیجیان گردان امام حسین(ع) میبد جهت شرکت در رزمایش استانی شهید قهاری سعید به موقعیت شهید ابراهیمی بافق اعزام شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بسیجیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بسیجیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بسیجیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بسیجیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد