Skip to Content

محتوا با برچسب بسیجی.

بیش از 80 بسیجی میبدی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند+ تصاویر
در قالب کاروان راهیان نور؛
بیش از 80 بسیجی میبدی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند+ تصاویر
۸۸ نفر از بسیجیان شهرستان میبد به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بسیجی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بسیجی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بسیجی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بسیجی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد