Skip to Content

محتوا با برچسب بستی.

80درصدبستنی‌ها وآبمیوه‌های رنگارنگ دریزد آلوده است/ وضعیت غیربهداشتی مراکز عرضه آبمیوه وبستنی یزد
گزارش/
80درصدبستنی‌ها وآبمیوه‌های رنگارنگ دریزد آلوده است/ وضعیت غیربهداشتی مراکز عرضه آبمیوه وبستنی یزد
گرم شدن هوای استان، بازار بستنی‌فروشی‌های سنتی و آبمیوه‌فروشی‌ها را داغ کرده است، در حالی که مقامات بهداشتی استان 80 درصد این مواد غذایی را دارای بار میکروبی و غیرقابل مصرف می‌دانند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد