Skip to Content

محتوا با برچسب بزهکاری.

سرنوشت هیچکس عوض نمی‌شود مگر با دستان خودش
گزارش از کانون اصلاح و تربیت استان یزد
سرنوشت هیچکس عوض نمی‌شود مگر با دستان خودش
زندگی در جامعه ای کلان در نگاه اول به گونه ای است که انگار روابط آدم ها از هم جداست و ارتباط ها تنها به کسانی مربوط می شود که با ما آشنا هستند و سر و کار دارند. اما در یک نگاه عمیق تر همۀ آدم ها با هم در ارتباط هستند. وقتی در خیابان کودکانی را می...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بزهکاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بزهکاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بزهکاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد