Skip to Content

محتوا با برچسب برکناری.

«بهارستانی» شهردار میبد شد +تصاویر
در جلسه امروز شورای شهر؛
«بهارستانی» شهردار میبد شد +تصاویر
عصر امروز در جلسه شورای شهر میبد «مجید بهارستانی» بعنوان شهردار میبد انتخاب شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برکناری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب برکناری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب برکناری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب برکناری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد