Skip to Content

محتوا با برچسب برنامه های هسته ای.

اوباما: ایران باید حداقل ۱۰ سال فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند
در مصاحبه با رویترز
اوباما: ایران باید حداقل ۱۰ سال فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند
رئیس‌جمهوری آمریکا اظهار داشت ایران باید برای دستیابی به توافق هسته‌ای مهم حداقل به مدت ۱۰ سال به توقف برنامه‌های هسته‌ای خود متعهد بماند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برنامه های هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب برنامه های هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب برنامه های هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب برنامه های هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد