Skip to Content

محتوا با برچسب بدهی.

تامین اجتماعی 250 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی یزد بدهی دارد/ در پرداختی کادرهای درمانی مشکل داریم
گلایه معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد از تامین اجتماعی؛
تامین اجتماعی 250 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی یزد بدهی دارد/ در پرداختی کادرهای درمانی مشکل داریم
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: سازمان‌ تامین اجتماعی در این استان بابت دریافت خدمات پزشکی و درمانی 250 میلیارد تومان به این دانشگاه بدهکار است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بدهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بدهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بدهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بدهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد