Skip to Content

محتوا با برچسب بخشدار مرکزی.

آسیاب آبی «گیلون» میبد از زیرخاک بیرون می‌آید+ تصاویر
پس از 180 سال؛
آسیاب آبی «گیلون» میبد از زیرخاک بیرون می‌آید+ تصاویر
بخشدار مرکزی میبد گفت: پس از 180 سال مدفون شدن آسیاب آبی گیلون شهرستان، این اثر تاریخی شناسایی و در حال احیاست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بخشدار مرکزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بخشدار مرکزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بخشدار مرکزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بخشدار مرکزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد