Skip to Content

محتوا با برچسب بانو.

چرم‌دوزی؛ هنری که اشتغال بانوان رکن آباد میبد را فراهم کرده است
تجلی مردمی کردن اقتصاد؛
چرم‌دوزی؛ هنری که اشتغال بانوان رکن آباد میبد را فراهم کرده است
بانوی کارآفرین میبدی با تلفیق هنر و اقتصاد مقاومتی توانسته با آموزش و اشتغالزایی بانوان روستای رکن آباد میبد اقتصاد مقاومتی را در عمل معنا کرده باشد.
موفقیت بانوی کارآفرین میبدی در ایجاد کارگاه خانگی تولید روغن های گیاهی و محصولات چرمی+ تصاویر
با اجرای درست اقتصاد مقاومتی محقق شد؛
موفقیت بانوی کارآفرین میبدی در ایجاد کارگاه خانگی تولید روغن های گیاهی و محصولات چرمی+ تصاویر
بانوی کارآفرین میبدی با تلاش و پشتکار خود توانست کارگاه تولید روغن های گیاهی و محصولات چرمی را در منزل خود راه اندازی کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بانو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بانو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بانو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بانو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد