Skip to Content

محتوا با برچسب باقری.

در دوره قبلی مذاکرات آمریکا در فقط سه ماه 25 بار تقاضای مذاکره با ایران را مطرح کرد
دکتر علی باقری در دانشگاه تهران عنوان کرد:
در دوره قبلی مذاکرات آمریکا در فقط سه ماه 25 بار تقاضای مذاکره با ایران را مطرح کرد
باقری ادامه داد: این دستاورد حاصل اتکا به ارزش‌ها در سیاست خارجی و آغاز سیاست خارجی از منابع قدرت داخلی بود. به عبارت دیگر بدون مذاکره، ولی با سیاست‌ورزی متکی به ارزش‌ها و توانمندی‌های داخلی، امریکا مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود و احترام به حقوق...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب باقری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب باقری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب باقری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب باقری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد