Skip to Content

محتوا با برچسب بازرس.

فعالیت قریب به 200 آرایشگاه زنانه بدون مجوز در میبد/ با حضور بازرسین زن، طرح ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه اجرا می شود
رئیس اداره صمت میبد:
فعالیت قریب به 200 آرایشگاه زنانه بدون مجوز در میبد/ با حضور بازرسین زن، طرح ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه اجرا می شود
رئیس اداره صمت میبد گفت: در راستای شکایت ها و گزارش های مردمی، با هماهنگی نمایندگانی از فرمانداری، مرکز بهداشت، اتاق اصناف و اماکن آرایشگاه های زنانه میبد ساماندهی و نظارت خواهند شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بازرس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بازرس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بازرس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بازرس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد