Skip to Content

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

«باران» لب خشک کویر یزد را نمناک کرد/«امواج ناپایدار جوی» تا اوایل هفته آینده میهمان یزدی ها
از شب گذشته؛
«باران» لب خشک کویر یزد را نمناک کرد/«امواج ناپایدار جوی» تا اوایل هفته آینده میهمان یزدی ها
از ابتدای نیمه شب گذشته بارش باران در شهرهای استان یزد چون تفت، یزد، میبد و مهریز طراوت بهاری را برای مردم سرزمین کویر به ارمغان آورد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد