Skip to Content

محتوا با برچسب بادگیر.

خانه آقازاده ابرکوه روی اسکناس، راهی برای اثبات ایرانی بودن بادگیرها
گزارش/
خانه آقازاده ابرکوه روی اسکناس، راهی برای اثبات ایرانی بودن بادگیرها
طرح بادگیرهای خانه تاریخی آقازاده درحالی روی اسکناس دو هزار تومانی نقش بست که قرار است فن آوری ساخت بادگیرهای یزد به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت جهانی شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بادگیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بادگیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بادگیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بادگیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد