Skip to Content

محتوا با برچسب اینترنت.

پاسخ وزیر ارتباطات به کندی اینترنت در کشور
افزایش مصرف اینترنت
پاسخ وزیر ارتباطات به کندی اینترنت در کشور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حجم مصرف اینترنت در یک سال اخیر بیش از ۲ برابر شده است، گفت: امیدواریم با اجرای برخی طرح ها از جمله شبکه ملی اطلاعات، مشکلات دسترسی کاربران حل شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اینترنت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اینترنت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اینترنت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اینترنت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد