Skip to Content

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

وجود قریب به یک میلیون و 300 هزار کاربر اینترنت در یزد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد خبر داد
وجود قریب به یک میلیون و 300 هزار کاربر اینترنت در یزد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، گفت: در مجموع یک میلیون و 300 هزار مشترک اینترنت پر سرعت در استان یزد وجود دارد و دارای رتبه سوم کشور هستیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد