Skip to Content

محتوا با برچسب اورژانس اجتماعی.

اورژانس اجتماعی میبد، رتبه اول کاهش طلاق را در استان دارد/ شانس بالای سازش در پرونده‌های ارجاعی به اورژانس اجتماعی میبد
رئیس بهزیستی میبد:
اورژانس اجتماعی میبد، رتبه اول کاهش طلاق را در استان دارد/ شانس بالای سازش در پرونده‌های ارجاعی به اورژانس اجتماعی میبد
رئیس بهزیستی میبد بیان داشت: اورژانس اجتماعی میبد با داشتن 30 درصد سازش در پرونده های اختلافات زناشویی رتبه اول کاهش طلاق را در استان یزد به خود اختصاص داده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اورژانس اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اورژانس اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اورژانس اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اورژانس اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد