Skip to Content

محتوا با برچسب اهدای عضو.

اهدای عضو به سه بیمار در یزد زندگی دوباره بخشید
اهدای عضو به سه بیمار در یزد زندگی دوباره بخشید
اعضای بدن یک مرد 34 ساله در یزد که به علت خونریزی مغزی و کاهش سطح هوشیاری دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اهدای عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اهدای عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اهدای عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اهدای عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد