Skip to Content

محتوا با برچسب اهدا عضو.

تجلیل مسئولین از خانواده اهداکننده عضو میبدی
تجلیل مسئولین از خانواده اهداکننده عضو میبدی
جمعی از مسئولین با حضور در منزل مرحومه تقی نژاد از اقدام خداپسندانه پدر، مادر و همسر آن مرحومه در اهدا اعضا و نجات جان بیماران قدردانی کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اهدا عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اهدا عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اهدا عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اهدا عضو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد