Skip to Content

محتوا با برچسب انجمن اسلامی.

از حضور مجدد علی مطهری در دانشگاه شیراز استقبال می‌کنیم/تخریب فضای آزاداندیشی غیرقابل قبول است
واکنش تشکل های دانشجویی دانشگاه شیراز نسبت به حضور علی مطهری:
از حضور مجدد علی مطهری در دانشگاه شیراز استقبال می‌کنیم/تخریب فضای آزاداندیشی غیرقابل قبول است
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شیراز در بیانیه‌ای در خصوص حضور علی مطهری در دانشگاه شیراز اعلام کردند: به طور همه جانبه از فضای آزاداندیشی و تضارب آرا در دانشگاه حمایت کرده و از حضور مجدد مطهری در شهر شیراز و سخنرانی در دانشگاه شیراز استقبال می‌کنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب انجمن اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب انجمن اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب انجمن اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب انجمن اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد