Skip to Content

محتوا با برچسب انتصاب.

«بهارستانی» شهردار میبد شد +تصاویر
در جلسه امروز شورای شهر؛
«بهارستانی» شهردار میبد شد +تصاویر
عصر امروز در جلسه شورای شهر میبد «مجید بهارستانی» بعنوان شهردار میبد انتخاب شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب انتصاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب انتصاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب انتصاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب انتصاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد