Skip to Content

محتوا با برچسب امیر کبیر.

حضور خانوادگی هاشمی در دانشگاه!/ خودرو حامل هاشمی دانشجویان را زیر گرفت/از ممنوع الورودی خبرنگاران به مراسم تا حضور دانشجویان با پلاکارد«متهم اقتصادی، مهدی هاشمی»
حاشیه های حضور آیت الله در دانشگاه امیر کبیر
حضور خانوادگی هاشمی در دانشگاه!/ خودرو حامل هاشمی دانشجویان را زیر گرفت/از ممنوع الورودی خبرنگاران به مراسم تا حضور دانشجویان با پلاکارد«متهم اقتصادی، مهدی هاشمی»
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر طی شعارهای خود اعلام کردند که جلسات سفارشی و فرمایشی جایگزین برنامه های دانشجویی شده است و تهمت زدن به امام جایش در دانشگاه نیست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امیر کبیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امیر کبیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امیر کبیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب امیر کبیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد