Skip to Content

محتوا با برچسب امنیت.

امنیت پایدار از افتخارات نیروی انتظامی است/ احساس امنیت مهمتر از امنیت
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میبد:
امنیت پایدار از افتخارات نیروی انتظامی است/ احساس امنیت مهمتر از امنیت
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میبد در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان بیان داشت: احساس امنیت زمینه‌ساز امنیت است و از احساس خوب بودن و خوب عمل کردن سرچشمه می‌گیرد.
حوادث روزهای اخیر میبد و امنیتی که باید قدردان آن باشیم
نویسنده: فاضل فروزان
حوادث روزهای اخیر میبد و امنیتی که باید قدردان آن باشیم
از آن زمان که مرد صنعت شدیم و فقط به فکر سود بی رویه بدون تفکر نسبت به ظرفیت هایمان شدیم و از آن زمان که مهاجرت های کارگریمان رو به فزونی گزارد، و فسادهای داخلی میبدی …

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امنیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امنیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امنیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب امنیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد