Skip to Content

محتوا با برچسب امام رضا(ع).

تشییع نمادین پیکرمطهر امام رضا(ع) توسط بانوان میبدی+ تصاویر
تشییع نمادین پیکرمطهر امام رضا(ع) توسط بانوان میبدی+ تصاویر
این مراسم همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) از مسجد ابوالفضلی بیده به سمت امامزاده پیر چراغ بیده صورت گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امام رضا(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امام رضا(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امام رضا(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب امام رضا(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد