Skip to Content

محتوا با برچسب المپیاد وررزشی.

مشارکت 4 هزار نفر در نخستین المپیاد وررزشی محلات میبد+ تصاویر
مشارکت 4 هزار نفر در نخستین المپیاد وررزشی محلات میبد+ تصاویر
بیش از چهار هزار نفر از ورزشکاران میبدی در نخستین المپیاد ورزشی محلات میبد یادواره سردار شهید مهدی باکری به رقابت پرداختند و در پایان از400 نفر از برگزیدگان در 10 رشته ورزش تقدیر شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب المپیاد وررزشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب المپیاد وررزشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب المپیاد وررزشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب المپیاد وررزشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد