Skip to Content

محتوا با برچسب اقدام غیرقانونی.

اعتراض کادر حوزه علمیه خواهران میبد به اقدام اخیر آموزش و پرورش
اعتراض کادر حوزه علمیه خواهران میبد به اقدام اخیر آموزش و پرورش
در پی اقدام زشت و غیرقانونی اخیر متولیان آموزش و پرورش میبد در اکران یک فیلم مبتذل و بی توجهی رییس این اداره به تذکرات مکرر مردم، مسئولان، روحانیون و ائمه جمعه، مدیر و کادر حوزه علمیه سطح ۳ خواهران میبد با انتشار مطلبی نسبت به این اقدام آموزش و پرورش...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اقدام غیرقانونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اقدام غیرقانونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اقدام غیرقانونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اقدام غیرقانونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد