Skip to Content

محتوا با برچسب اعلام موجودی.

فروشندگان کالا‌های اساسی هر ماه موظف به اعلام موجودی انبار خود هستند
رئیس اداره صمت میبد:
فروشندگان کالا‌های اساسی هر ماه موظف به اعلام موجودی انبار خود هستند
رئیس اداره صمت شهرستان میبد گفت: فروشندگان کالا‌های اساسی باید فهرست کالا‌های انبار شده خود را هرماه به سازمان صنعت، معدن و تجارت میبد اعلام کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اعلام موجودی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اعلام موجودی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اعلام موجودی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اعلام موجودی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد