Skip to Content

محتوا با برچسب اظهارات خطرناک.

حمایت عجیب رسانه‌های بیگانه از سخنان روحانی در مورد شورای نگهبان+تصاویر
گزارش/
حمایت عجیب رسانه‌های بیگانه از سخنان روحانی در مورد شورای نگهبان+تصاویر
وی طی دو ساله اخیر بارها با بیان جملاتی شگرف و فراتر از قوانین نشان داده که به احتمال زیاد ایشان نه یک حقوق دان، بلکه شخصی است که حتی نسبت به قوانین جاری کشور که حدود اختیارات نهاد ها و قوات نظام اسلامی را معین کرده است کمترین اطلاعی نیز ندارند و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اظهارات خطرناک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اظهارات خطرناک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اظهارات خطرناک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اظهارات خطرناک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد