Skip to Content

محتوا با برچسب اشک تمساح.

اشک تمساح غارتگران ناشی از دلتنگی برای کرسنت و ویلای اروپایشان است/اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده ها به جای رفتن به زندان، سلطنت میکنند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
اشک تمساح غارتگران ناشی از دلتنگی برای کرسنت و ویلای اروپایشان است/اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده ها به جای رفتن به زندان، سلطنت میکنند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده‌های مفسد به جای رفتن به زندان و مجازات شدن، بر مردم سلطنت می‌کنند، گفت: اشک تمساح غارتگران ناشی از دلتنگی برای کرسنت و ویلای اروپایشان است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اشک تمساح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اشک تمساح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اشک تمساح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اشک تمساح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد